Türkiye’de Önemli Limanlar ve Denizyolu Ulaşımı

Bunu Paylaş:
  • Türkiye’de denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığı 1 Temmuz 1926 yılında kabul edilen KABOTAJ KANUNU ile başlamıştır.
  • Ülkemizde 1933-1939 yılları arasında deniz yolu işletmeciliğinde devlet sektörü hâkim durumda iken 1950’den sonra özel sektör etkin olmaya başlamış hatta özel sektör şilepçilik alanında devlet sektörünü geçmiştir.
  • 1950’den sonra deniz taşımacılığında dikkat çekici gelişmeler olmuştur. 1954 yılında Denizcilik Bankası, Türk denizciliğinin planlı ve devlet eliyle geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
  • Türkiye kıyılarındaki İstanbul, İzmit, İzmir, Bandırma, Mersin, İskenderun, Samsun gibi limanlar kara ve demir yolu ağlarının etkisi ile ulaşım fonksiyonları üst düzeyde etkin olan limanlarımızdır. Bu limanlar hinterlandı geniş limanlarımızdır.
  • Sinop limanı doğal liman olmasına rağmen yeryüzü şekillerinden dolayı hinterlandı dar bir liman olduğu için gelişememiştir.
İSTANBUL Limanı
Türkiyenin en büyük ithalat limanıdır. En büyük ithalat limanı olmasının nedenleri;

  • Tüketici nüfusun burada bulunması.
  • Türkiyedeki sanayi kuruluşlarının %65 inin İstanbul da yeralması.
İZMİR Limanı
İstanbul limanından sonra, Türkiyenin en büyük ihracat limanıdır. Tarım ürünlerinin büyük bölümü buradan ihraç edilir.
Mersin Limanı
Ortadoğu’ya açılan kapı konumundadır. Yükleme boşaltma kapasitesi en yüksek, ithalat ağırlıklı limanımızdır.
İskenderun Limanı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ithalat ve ihracat limanı olma özelliğindedir.
Samsun Limanlarımız
Karadeniz Bölgesinin en gelişmiş ve önemli limanıdır. Samsun’un hinterlandının gelişmiş olması limanın gelişmesini sağlamıştır.
Trabzon Limanı
Karayolu ile İran’a ulaştığı için İran’ın transit limanıdır. Trabzon limanının gelişmesinde Zigana ve Kop geçitlerinin önemi büyüktür.
Turizm Limanlarımız
Antalya, Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris limanları
Content Protection by DMCA.com
Bunu Paylaş:

Ahmet Burak Kargı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2005 mezunu. Mersin'de yaşıyor. COĞRAFYA öğretmeni.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir