Türkiye  nüfusunun 1927 yılından günümüze kadar olan tarihsel gelişiminin incelenmesine bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Nüfus Artış Hızının Tarihsel Gelişimi

Türkiye'nin Nüfus Artış Hızı Grafiği
Türkiye’nin Nüfus Artış Hızı Grafiği
 • 1927-1935 yılları arasında Türkiye’de nüfusun artmasının nedeni savaşın bitmesi nedeniyle ülke dışından gelen göçlerdir.
 • 1940-1945 yılları arasında nüfus artış hızındaki azalma II. Dünya Savaşı nedeniyle erkek nüfusun askere alınması, evlilik çağındaki nüfusun azalması, sağlık ve beslenme koşullarının yetersiz olması ve ölüm oranlarının yüksek olması
 • 1945-1960 yılları arasında II. Dünya savaşının sona ermesi ile erkek nüfusun terhis edilmesi, evlenmelerin artması ve önceki dönemlere göre ekonominin daha iyi durumda olması nüfus artış hızının artmasına neden olan faktörlerdir.
 • 1960 yılı ‰ 28,53 oranla Cumhuriyet tarihinin en yüksek nüfus artış oranıdır.
 • 1960 – 65 döneminde ise nüfus artış hızının ‰ 24,63 ‘e düşmesinin nedeni, Türkiye’den yurt dışına yapılan işçi göçleridir.
 • 1975 – 1980 arasında nüfus artış hızının azalmasının nedenleri ise;
  1. Sanayide ki ilerlemeler ile kadınların iş hayatına katılmaları.
  2. Kentsel nüfusun artması
  3. Eğitim seviyesinin yükselmesi
  4. Devletin nüfus artış hızını azaltıcı politika izlemesi
  5. Bu dönemde yaşanan siyasi karışıklıklar
 • 1985 ‘te nüfus artış hızının artmasında ise siyasi karışıklıkların sona ermesi, ekonomik iyileşmeler ve nüfus sayımlarının daha sağlıklı yapılması nedenleri yatmaktadır.
 • 1985 – 2012 yılları arasında nüfus artış hızı sürekli olarak azalmıştır. Bunun nedeni;
  1. Kentsel nüfusun artması.
  2. Sanayileşmenin artması.
  3. Kadınların iş hayatına girmesi.
  4. Devlet politikaları.
  5. Eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi.

dikkat Son dönemlerde ise Türkiye’nin nüfus politikası; Nüfusun niteliğinin ve niceliğinin yükseltilmesine yöneliktir. Yani nüfusun eğitim seviyesinin yükseltilmesi aynı zamanda sayısal olarak da artırılması hedeflenmektedir.

Türkiye’de Nüfus Artışının Nedenleri

 • Doğum oranlarının fazla olması
 • Ölüm oranlarının azalması
 • Beslenme koşulları
 • Dış ülkelerden yapılan göçler
 • Hatay’ın anavatana katılması
 • Nüfus mübadeleleri

dikkat Türkiye’nin Nüfusu hiçbir zaman azalmamıştır. Ancak nüfus artış hızında azalmalar ve artmalar gerçekleşmiştir.

Nüfus mübadeleleri zorunlu göçlerdir.

 

Türkiye’de Nüfus Artışının Sonuçları

Olumlu Sonuçları:

 • İşçi ücretleri ucuzlar.
 • Piyasa genişler.
 • Mal ve hizmetlere talep artar.
 • Vergi gelirleri artar.
 • Askeri güç artar.

Olumsuz Sonuçları:

 • Demografik yatırımlar artar
 • Kalkınma hızı yavaşlar
 • İşsizlik artar
 • Kişi başına düşen milli gelir azalır
 • Kırdan kente göç artar
 • Tarım alanları miras yoluyla parçalanır
 • Doğal kaynakların tüketimi artar
 • Çevre sorunları ortaya çıkar
 • Eğitim, sağlık, altyapı hizmetleri aksar

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz