Türkiye’de Madenler Hakkında Genel Bilgi

Bunu Paylaş:

Bu dersimizde Türkiye’nin ekonomik coğrafyası bölümünde yer alan Maden konusu ile ilgili genel bir bilgi vermeye çalışacağım. Madenler ile ilgili sorular KPSS ‘de her yıl 1-2 soru gelmektedir. Sonraki derslerimizde Türkiye’de çıkartılan madenler ve bunların dağılışını inceleyeceğiz.

Tenör: Saf maden oranına denir.
Rezerv: Toplam miktara denir.
Türkiye maden rezervi ve çeşidi bakımından ilk beş ülke arasında yer alır. Nedeni;
• 3. Jeolojik zamanda şiddetli yerkabuğu hareketlerinin olmasıdır.
• Fakat birçok maden yatağı düşük rezervi ve dağınık haldedir. Bu durum madenciliği olumsuz etkiler.
• Maden çeşidi ve rezervinde Doğu Anadolu bölgesi ilk sıradadır. (Yukarı Fırat Bölümü)
• Madencilik sanayi sektörüne hammadde sağlar, bu sektörde yaklaşık 1 milyon kişi istihdam edilmektedir.
• Milli gelir içindeki payı düşüktür.(%1,5)
• Türkiye petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarında dışa bağımlıdır. Bu durum dış ticaret açığımızın büyümesine neden olmaktadır.
• Türkiye demir rezervinde dünyanın 8. Ülkesidir. Buna rağmen üretim miktarı ihtiyacı karşılayamadığından demir ithal edilmektedir. Demir ithal ettiğimiz ülkeler;
 Brezilya
 Ukrayna
 Rusya
 Kore
• Türkiye dünya bor rezervinde ilk sıradadır.
• Türkiye Krom cevheri çıkarımında dünyada beşinci, bakır madeni üretiminde yedinci sırada yer alır.
• Maden ihracatında en fazla pay mermerdedir (%50), Bakır (%12), Krom (%11), Çinko (%3) lük paya sahiptir.

 

Content Protection by DMCA.com
Bunu Paylaş:

Ahmet Burak Kargı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2005 mezunu. Mersin'de yaşıyor. COĞRAFYA öğretmeni.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir