Türkiye’de Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler

Bunu Paylaş:

Türkiye’de bitki örtüsü dağılışını etkileyen faktörler, İklim, Toprak Özellikleri, Yer Şekilleri, Jeolojik Devirler, Beşeri Faktörler konusunu bu dersimizde detaylı bir şekilde işledik.

Türkiye’de Bitki Dağılışını etkileyen faktörleri inceleyelim:

İklim

 • İklim Bitki dağılışını etkileyen en önemli faktördür.
 • Sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesi bitki çeşitliliğine neden olmaktadır.
 • Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olması bitki çeşitliliğinin de farklı olmasına yol açmıştır. Hatta aynı iklim kuşakları içerisindeki farklılıklar bile bitki çeşitliliğini artırmıştır.

Toprak Özellikleri:

 • Her bitkinin yetiştiği ve istediği toprak özellikleri farklı farklıdır.
 • Farklı mineral, humus, organik madde özelliği olan topraklarda farklı bitki türleri yetişmektedir.

Yer şekileri:

 • Yeryüzü şekillerinin kısa mesafelerde değişiklik göstermesi iklim koşullarının da kısa mesafelerde değişmesine neden olur.
 • Arazinin eğim durumu toprak kalınlığını etkiler. Eğimli arazilerde toprak tabakası daha ince olduğu için bitki örtüsü daha cılızdır.

Jeolojik Devirler:

 • Günümüzdeki iklim koşulları 4.jeolojik zamandan sonra oluşmuştur.
 • Şu anda görülen bitki örtüsü 4. Jeolojik zamandan sonra oluşan iklim koşullarına göre şekillenmiştir.
 • Ancak ilk zamanlardan günümüze kadar gelebilmiş ancak yetişme alanı daralmış RELİKT (Kalıntı) bitkiler ülkemizde görülebilmektedir.

Beşeri Faktörler:

 • İnsanın doğaya etkileri bitki dağılışını etkileyen faktörler arasındadır.
 • İç Anadolu bölgesindeki ormanlık alanların tahrip edilmesi ile oluşan Antropojen bozkırlar ya da, Akdeniz ikliminde tahrip edilen kızılçam ormanlarının yerine oluşan makiler insanın doğaya ve bitki örtüsünün dağılışına etkisine örnek gösterilebilir
Content Protection by DMCA.com
Bunu Paylaş:

İçerik

Ahmet Burak Kargı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2005 mezunu. Mersin'de yaşıyor. COĞRAFYA öğretmeni.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir