https://www.youtube.com/watch?v=uZXisBh6t9Q Türkiye’de en sığ gölümüz Tuz gölüdür. Yıl içinde yüzeyi en sık değişen gölümüzdür. Göl suyunu dışarı akıtmaz ise gideğeni olmayan bir göldür. Gideğeni olmayan göllerin suyu acıdır. Van Gölü, Tuz Gölü, Burdur Gölü vb. Gölün gideğeni olursa suyu...
Bu dersimizde Türkiye'de dalgaların ve akıntıların oluşturduğu yer şekillerini inceleyeceğiz. DALGA AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ FALEZ (YALIYAR) Kıta sahanlığının dar yani kıyı derinliğinin fazla olduğu yerlerde dalga aşındırması ile oluşan uçurumlardır. Türkiye’de en fazla Doğu Karadeniz Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinin Antalya bölümünde görülür. AŞINIM...
Karstik Arazi: Kireç taşı, Alçı Taşı (Jips) ve tuz gibi su ile kolay çözülebilen materyalin bol olduğu araziye denir. Türkiye’de KARSTİK ARAZİLERE EN FAZLA – Akdeniz Bölgesinde rastlanır. Akdeniz bölgesinde ise karstik arazinin en yoğun görüldüğü yer ANTALYA bölümüdür. ...
Türkiye Matematik konumu yüzünden Buzullar ve Buzulların oluşturduğu şekillerin az görüldüğü bir ülkedir. Türkiye yüksek bir ülkedir bu yüzden buzullara bu yüksek alanlarda rastlanır. Kıyılarımızda ise buzullar görülmez ve yer şekli oluşturmazlar bunun nedeni Matematik Konumumuzdur. Yani buzulların...
Türkiye'de Rüzgarların oluşturduğu yer şekillerinin fazla olduğu yerlerin ortak özellikleri; Bitki örtüsü cılızdır. Kayaçlar yumuşak yapılıdır. Yer şekilleri sadedir. Fiziksel çözülme fazla karasallık ve kuraklık etkilidir. Bitki örtüsünün zengin olduğu yerlerde rüzgâr aşındırması çok zor olur. Türkiye’de rüzgâr şekillerine...
Bu dersimizde Türkiye'de akarsuların aşındırarak ve biriktirerek oluşturdukları yer şekillerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. AKARSU AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ VADİLER Çentik (Kertik)VadiEğimin fazla olduğu yerlerde akarsuların “ V “ profilinde aşındırarak oluşturduğu vadilerdir. Bu vadiler ‘de baraj yapımı kolay olur. Doğu Anadolu Bölgesi...
Bu dersimizde Türkiye'deki akarsular ve akarsuların genel özellikleri konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğim. Akarsu Havzası nedir: Bir akarsuyun kollarıyla su topladığı alana Akarsu havzası denir. Açık Havza nedir: Akarsu suyunu denize ulaştırabiliyorsa açık havza durumundadır. Kapalı Havza nedir: Akarsu suyunu deniz yerine...
Türkiye oluşumunu geç tamamlamış genç bir ülkedir. Bu yüzden deprem riski çok olan fay hatlarının aktif olduğu bir jeolojik yapısı vardır. Bu dersimizde Türkiye'de fay hatları, deprem riskinin fazla ve az olduğu alanlar konusunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Türkiye'de Deprem Riskinin...
Türkiye'nin oluşum süreci incelendiğinde 3 ve 4. jeolojik zamanlarda oluşumunu tamamladığımızı görüyoruz. Türkiye'nin geç oluşmuş genç bir ülke olması tektonik hareketlerin fazla olmasına neden olmuştur. Tektonik hareketlerin fazla olması ise tektonik yer şekillerinin fazla olmasına yol açmıştır. Bu nedenle...
Bu dersimizde Türkiye'deki Delta Ovaların oluşumları ve Türkiye'nin Delta ovalarını harita üzerinde göstererek ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Bu dersi aşağıdaki videodan sınıf ortamında çekilmiş kayıttan izleyebilirsiniz. Derste kullandığım haritaya yazının devamından ulaşabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=3qv4awdjTdI DELTA OVASI: Akarsuyun denize döküldüğü yerde alüvyonları biriktirerek...