Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı Türkiye'nin nüfusu ve yapısı ile ilgili son istatistiklerine bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Ülkeler nüfuslarının nicelik ve nitelik özelliklerini belirlemek için nüfus sayımları yaparlar. Nüfus sayımlarından elde edilen bilgilere göre ülkeler kalkınma planları oluştururlar. Nüfus sayımları sonucunda; Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı Cinsiyet gruplarına göre dağılışı Eğitim durumu Okuryazarlık durumu Meslek gruplarına göre...