Türkiye'de oluşumlarına göre ovalar üç grupta incelenebilir; Delta Ovalar Karstik Ovalar Tektonik Ovalar Sınavlarda karşınıza çıkabilecek bu ovalardan aşağıdaki listede örnekler bulabilirsiniz. Türkiye'deki Bazı Delta Ovalar Çarşamba - Yeşilırmak nehrinin ağız kısmında oluşmuştur. Bafra - Kızılırmak nehrinin ağız kısmında oluşmuştur. Sakarya –...
Platolar akarsu aşındırma şekilleridir. Çevresine göre yüksekte kalmış düzlüklerin akarsular tarafından derince yarılmasıyla oluşmuş alanlardır. TÜRKİYE'DEKİ PLATOLARIN OLUŞUM ŞEKİLLERİ KARSTİK VOLKANİK AŞINIM TABAKA DÜZLÜĞÜ Teke Taşeli Erzurum – Kars Ardahan   Çatalca – Kocaeli Safranbolu Perşembe Bozok Uzunyayla Haymana Cihanbeyli Obruk Yazılıkaya Gaziantep Şanlıurfa   İç...
Volkanizma Nedir? Türkiye’de volkanizma özellikle 3. ve 4. Jeolojik zamanlarda etkili olmuştur. Volkanizma nedir ve ortak özellikleri neledir? Mineral bakımından zengin alanlardır. Bu yüzden volkanik araziler verimli toprakların bulunduğu sahalardır. ( Nevşehir çevresinde patates tarımının verimli yapılmasının nedeni buranın volkanik,...
Kırık Dağlar Levha sıkıştırması ile sert levhaların kıvrılmadan kırılarak yükselmesi ile oluşur. Coğrafya dersinde işlediğim " Türkiye'nin Kırıklı Dağları " konusunu aşağıdaki videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Ayrıca derste  kullanıdığım notlar bu sayfanın içeriği ile aynıdır. https://youtu.be/9D_WGYO4pgY Türkiye’de kırıklı yapının en çok olduğu bölgemiz...
Dünyanın oluşum sürecine bakıldığında, Dünyanın yaklaşık 5 milyar yıl yaşında olduğunu görüyoruz. Türkiye bu oluşum sürecinin son iki evresinde yani 3. Ve 4. Jeolojik zamanlarda bu gün ki görünümünü almıştır. Yani Türkiye oluşumunu geç tamamlamış genç bir ülkedir. Şimdi...
Bu dersimizde Türkiye’de Yer şekillerinin Genel Özellikleri ile ilgili konuşacağız. Yer şekilleri gösterilirken fiziki haritalardan yararlanılır. En çok kullanılan fiziki haritalar ise renklendirme yöntemi ile gösterilen fiziki haritalardır. Renklendirme yöntemi ile çizilen fiziki haritalarda her renk farklı bir yükselti...
Bu dersimizde Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasına giriş yapacağız. Fiziki coğrafya ile ilgili genel terim ve kavramlar ile ilgili bilgi vereceğiz. İÇ KUVVETLER NELERDİR ? Enerjisini magmadan (Volkanizmadan)  alan kuvvetlerdir. Yeryüzünün şekillenmesinde yapıcı rol oynarlar. OROJENEZ ( Dağ Oluşumu ) EPİROJENEZ (...
Tortullanmış alanların levha sıkıştırması sonucunda esneyerek (kıvrılarak) yükselmesi ile oluşur. Türkiye’deki kıvrım dağları 3 jeolojik zamandaki Alp – Himalaya kıvrım sisteminin etkisi ile oluşmuşlardır. Toros sıra dağları ve Kuzey Anadolu sıra dağları en önemli kıvrım dağ sistemlerimizdir. Toros...
JEOPOLİTİK Konum: Ekonomik ve siyasal coğrafya verilerine göre dış siyasetin oluşturulması ve yönlendirilmesidir. Devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir. JEOPOLİTİKTE ETKİLİ OLAN UNSURLAR 1 - DEĞİŞMEYEN UNSURLAR Ülkelerin coğrafi şekli ( Ada, Y.Ada, kıyı, kara devleti vb.) Coğrafi...
ÖZEL KONUM: Bir yerin kıtalara, denizlere, komşu ülkelere, yeryüzü şekillerine, dağ sıralarına, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, çeşitli siyasi bloklara göre konumunu özel konum diye adlandırılabilir. Türkiye üç eski kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerde tam bir kavşak noktasında kurulmuştur. ...