9. Sınıf Coğrafya Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları ( Sayfa 149 )

Bunu Paylaş:

Bu dersimizde 9. Sınıf Coğrafya MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı ) yayınları kitabının 149. sayfasında yer alan ölçme değerlendirme sorularının cevaplarını bulabilirsiniz. Öncelikle ölçme değerlendirme kitabında yer alan soruların yanıtlarını kendiniz cevaplamaya gayret ediniz. Daha sonrasında cevaplarınızı bu dersimizden kontrol edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Mesken ve yerleşme tiplerini YERLEŞME coğrafyası inceler.
2. Yer altı kaynaklarının bulunduğu yerlerde MADEN kentleri kurulmuştur.
3. Kudüs, Mekke gibi kentler DİNİ kentlere örnektir.
4. Yerleşmeyi sınırlandıran en önemli iki faktör İKLİM ve SU KAYNAKLARININ DAĞILIŞIDIR.

Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

1. Nüfusu 5000’den az olan yerlere köy yerleşmesi denir. ( D ) ✓
2. Dünya üzerinde yerleşim için en uygun alanlar orta kuşakta yer alır. ( D ) ✓
3. İnsanların göç hareketlerini turizm coğrafyası inceler. ( Y ) ✖
4. Toplu yerleşmeler düz ve su kaynakları sınırlı olan arazilerde kurulur. ( D ) ✓
5. Köylerde tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. ( Y ) ✖
6. İlk yerleşmelerin kurulmasında sanayi faaliyetleri önemli rol oynamıştır. ( Y ) ✖

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden biri değildir?

A) Kutuplar B) Çöller C) Bataklıklar D) Ormanlar E) Dağ eteği ovaları 

Dağ Eteği ovaları yerleşmeyi sınırlandırmaz. Yerleşmenin fazla olmasına neden olurlar. Çünkü dağ eteği ovaları verimli tarım alanları ve engebeli alanlara göre daha sade bir yeryüzü şekline sahiptirler.

2. İlk yerleşim yerlerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin rolü olmamıştır?

A) Yer şekilleri
B) Su kaynakları
C) İklim
D) Toprağın verimliliği
E) Sanayi faaliyetleri

İlk yerleşim yerleri kurulduğunda sanayi kavramı bulunmuyordu.

3. İnsan yaşamına uygun olmayan faktörler aynı zamanda yerleşmeyi de sınırlandırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında sayılamaz?

A) Denizler
B) Bataklıklar
C) Kutuplar
D) Çöller
E) Alüvyal alanlar

Alüvyal alanlar yerleşmeyi sınırlandırmaz aksine verimli tarım alanları olup yerleşmenin çok olduğu yerlerdir.

4. Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisinde önemli ölçüde mevsimsel nüfus farklılığı yaşanır?

A) Antalya
B) Balıkesir
C) Şanlıurfa
D) Ankara
E) Samsun

Antalya’da yaşanan mevsimsel nüfus farklılığı Turizm ‘e ve Turüzm sektöründe çalışan kişilerin oluşturduğu geçici göç ile ilgilidir.

5. Bir yerleşim biriminin köy ya da kent olarak nitelendirilmesinde hangisi ölçüt olarak kullanılamaz?

A) Nüfus
B) İdari yapı
C) Konut sayısı
D) Ekonomik etkinlikler
E) Coğrafi konum

Bir yerin coğrafi konumuna bakarak yerleşim birimlerinin idari yapıları ile ilgili bilgi edinilemez.

 

Content Protection by DMCA.com
Bunu Paylaş:

Ahmet Burak Kargı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2005 mezunu. Mersin'de yaşıyor. COĞRAFYA öğretmeni.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir