Her bilimde olduğu gibi coğrafyanın da kendine özel prensipleri (İlkeleri) bulunmaktadır. Coğrafya’nın üç tane ilkesi bulunmaktadır. Bu ilkeler;

  1. DAĞILIŞ İLKESİ
  2. İLGİ ve BAĞLILIK İLKESİ
  3. NEDENSELLİK İLKESİ 

şimdi bu ilkeleri inceleyelim;

DAĞILIŞ İLKESİ

Coğrafya araştırmalarını ilgilendiren konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri dağılış olarak adlandırılır.

YATAY DAĞILIŞ

Yatay dağılış ilkesini bir örnek ile açıklayalım;  Akdeniz ikliminin dünya haritası üzerindeki dağılışından maki bitki örtüsünün yayılış alanlarına ulaşılabilir.

DİKEY DAĞILIŞ

Fiziki haritalar ile bir yerin yükseltisi öğrenilebilir. Yükselti dikey dağılış ilkesi ile gösterilip açıklanır.

ZAMANDA DAĞILIŞ

2000 – 2010 Yılları arasındaki Türkiye ‘nin kırsal ve kentsel dağılışı zamanda dağılış ilkesi ile açıklanır

İLGİ ve BAĞLILIK İLKESİ

Coğrafyanın ilkesi olan her olay ve olgu yine coğrafyanın başka olay ve olgulara bağlı ve ilgilidir.

Ör; delta ovaların dağılışı ile tarım alanlarının dağılışı arasında bağlantı bulunur.

NEDENSELLİK İLKESİ

Coğrafya coğrafi olayların nedenleri ve sonuçları üzerinde durur.

Ör; Mersin’de yetişen portakal, Sivas’ta yetişmez bunun sebebi Mersin’in kışları ılıman olması, Sivas’ta ise kışların çok sert geçmesi ve don olaylarının sık görülmesidir.

DİKKAT !!

dikkat NEDENSELLİK ve İLGİ ve BAĞLILIK İLKESİ ARASINDAKİ FARK; Nedensellik ilkesinde, neden sonuç ilişkisi aranırken, İlgi ve bağlılık ilkesinde olgular arasındaki ilgiye bakılmasıdır.

Bu Soru Çıktı / 2012 YGS

Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir.

Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşerî faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha fazladır?

  1. A) İtalya’da Etna yanardağı çevresinde toprakların geçirimli olması sonucu tarımsal ürün çeşitliliğinin azalmasının
  2. B) Şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşımının aksamasının
  3. C) İzlanda’da meydana gelen volkanik patlamalar sonucu kül ve toz bulutlarının hava trafiğini etkilemesinin
  4. D) Konya Havzası’nda obrukların oluşumu sonucu tarım alanlarının zarar görmesinin
  5. E) Antalya kıyılarında dalga aşındırması sonucu falezlerin gerilemesinin

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz