Coğrafyanın bölümleri, Fiziki Coğrafya ve Beşeri Coğrafya olarak iki başlık altında incelenebilir.

A-FİZİKİ COĞRAFYA

Coğrafyanın doğal unsurlarıyla ilgilenen alanına fiziki coğrafya denir.  Fiziki coğrafya, yeryüzünde doğal ortamı oluşturan bitki, hayvan, yer şekilleri, sular, iklim toprak gibi öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceler. İncelediği konulara göre fiziki coğrafyanın bölümleri aşağıdaki gibi ayrılmıştır.

Fiziki Coğrafyanın Bölümleri

JEOMORFOLOJİ (Yer şekilleri Bilimi)

Dağ, ova, plato ve diğer yüzey şekillerini inceler ve oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetlerin etkilerini açıklar. Litosfer bu bilimin araştırma sahasına girer. Jeomorfoloji çalışmalarını yaparken, Jeoloji, Jeofizik, Kartografya, (Haritacılık), Pedoloji (Toprak Bilimi) ve Litoloji (Taş Bilimi) gibi bilimlerden yararlanır.

Yardımcı Bilimleri

 • Jeoloji
 • Jeofizik
 • Pedoloji (Toprak Bilimi)
 • Litoloji (Taş Bilimi)
 • Kartografya

HİDROGRAFYA (Su Bilimi)

Okyanus ve denizlerdeki su hareketlerini, gölleri, akarsuları, yeraltı sularını ve dağılışlarını inceler. Hidrosfer bu dalın inceleme alanına girer. Hidrografya bilimi de Hidroloji, Akarsu Bilimi, Göl Bilimi (Limnoloji) ve Okyanus Bilimi (Oseonografya) gibi bilim dallarından yararlanır.

Yardımcı Bilimleri

 • Hidroloji
 • Hidrojeoloji
 • Patamoloji (Akarsu B.)
 • Limnoloji (Göl B.)
 • Oseonagrafya

KLİMATOLOJİ (İklim Bilimi)

İklim özelliklerinin oluşmasını sağlayan doğal ortam şartlarını, iklim tiplerini ve bunların yeryüzündeki dağılışlarını inceler. Atmosfer bu dalın ilgi alanına girer. Klimatoloji bilimi, Meteoroloji ve Fizik gibi bilim dallarından yararlanır.

Yardımcı Bilimleri

 • Meteoroloji
 • Fizik

BİYOCOĞRAFYA (Canlılar Bilimi)    

Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını ve dağılışa etki eden coğrafî nedenleri inceler. Biyosfer, coğrafyanın bu bölümünün ilgi alanına girer. Biyo coğrafya Biyoloji, Botanik (Bitki Bilim), Zooloji (Hayvan Bilimi) ve Tıp gibi bilim dallarından yararlanır.        

Yardımcı Bilimleri

 • Biyoloji
 • Jeoloji
 • Botanik
 • Tıp

B-BEŞERİ COĞRAFYA

Nüfus, Göç, Yerleşme, Ekonomik Coğrafya gibi beşeri unsurların dağılışını inceleyen beşeri coğrafyanın bölümleri aşağıdaki gibi ayrılmıştır.

 • Nüfus Coğrafyası (Demografi)
 • Yerleşme Coğrafyası
 • Tarım Coğrafyası
 • Ulaşım Coğrafyası
 • Turizm Coğrafyası
 • Enerji Coğrafyası
 • Sanayi Coğrafyası
 • Sağlık Coğrafyası
 • Siyasi Coğrafya
 • Kültür Coğrafyası

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz