Bu dersimizde Büyük ve Küçük ölçekli haritaları karşılaştırıyoruz.
Büyük Ölçekli Haritalar Planlar – 1/20.000 ‘e kadar olan haritalardır. Topoğrafya Haritaları – 1/20.000 – 1/200.000 arasındaki ölçeğe sahip haritalardır. Orta Ölçekli Haritalar 1/200.000 – 1/500.000 arasındaki ölçeğe sahip haritalardır. Küçük Ölçekli Haritalar Ölçeği 1/500.000 ‘den küçük haritalardır.
Bu dersimizde Harita kavramı ve harita ile ilgili bazı temel kavramların tanımlarını kısaca anlatmaya çalışacağım.
Her bilimde olduğu gibi coğrafyanın da kendine özel prensipleri (İlkeleri) bulunmaktadır. Coğrafya'nın üç tane ilkesi bulunmaktadır. Bu ilkeler;

Coğrafyanın Bölümleri

0
Coğrafya Fiziki Coğrafya ve Beşeri Coğrafya olarak iki başlık altında incelenebilir.