Göçün Mekansal Etkileri Nedenleri ve Sonuçları hem 10. sınıf coğrafya dersi müfredatında hemde üniversiteye giriş sınavlarında sıkça karşınıza çıkacak konulardan birisidir. Göçün Mekansal Etkileri Nedenleri ve Sonuçları konusu zor bir konu olmamakla birlikte hakim olmanız gereken konulardan birisidir.

GÖÇLERİN NEDENLERİ

GÖÇÜN DOĞAL NEDENLERİ26

 • Doğal Afetler (Erozyon, Sel, Deprem, Kuraklık, Volkanik Püskürmeler, Heyelan, Yangınlar vb..)

GÖÇÜN SİYASİ NEDENLERİ

 • Savaş
 • Siyasi Baskılar
 • Etnik Baskılar
 • Dini Baskılar
 • Terör
 • Nüfus Mübadeleleri
 • Sınır değişiklikleri

GÖÇÜN SOSYAL NEDENLERİ

 • Eğitim
 • Sağlık
 • Kültürel imkanların çeşitliliği
 • Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
 • Dini Sebepler

GÖÇÜN EKONOMİK NEDENLERİ

 • İş imkanları
 • Doğal kaynakların varlığı
 • Geçim sıkıntısı
 • Gelir dengesizliği
 • Tarımda makineleşme
 • Toprakların miras yoluyla bölünmesi

GÖÇLERDE ÇEKİCİ FAKTÖRLER

 • Yaşam standartlarını yükseltme arzusu
 • Daha iyi eğitim alma isteği
 • Kültürel, sosyal ve sağlık imkanlarından daha fazla yararlanma istediği
 • Kariyer ve daha iyi koşullarda iş imkânı isteği
 • Kişisel özgürlüklerini ve inanç özgürlüklerini daha iyi yaşama isteği
 • Aile, akraba, arkadaş ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği

GÖÇLERDE İTİCİ FAKTÖRLER

 • Nüfus artış hızının yüksek olması
 • Savaş ve doğal afetler
 • Sosyal ve kültürel hizmetlerin yetersiz olması
 • Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar
 • İşsizlik
 • Dini, siyasi ve etnik baskılar
 • Güvenlik ihtiyacı
 • Kamulaştırma faaliyetleri

GÖÇ TÜRLERİ

İÇ GÖÇLER: Ülke sınırları içerisinde yapılan göçlerdir. Toplam nüfusu ve nüfus artış hızını etkilemezler.

DIŞ GÖÇLER: Ülke sınırları dışına yapılır. Nüfus artış hızı ve nüfus sayısı üzerinde etkilidirler.

GÖÇLERİN SONUÇLARI

 • Göç alan yerlerde iş imkanı artar, iş çeşitliliği artar.
 • Kent nüfusu artar.
 • Nüfus dağılışında dengesizlik olur.
 • Kentlerde gecekondulaşma artar.
 • Alt yapı ve üst yapı hizmetleri aksar.
 • Eğitim ve Sağlık hizmetleri aksar.
 • Ormanlık alanların yahtip edilir.
 • Çevresel sorunlar ortaya çıkar.
 • Sanayi tesisleri kent merkezleri içinde kalırKentlerde kültürel çeşitlilik artar.
 • Kurumuş akarsu yatakları gibi yerleşmeye uygun olmayan alanlar yerleşme haline getirilip sel ve su taşkınlarının can ve mal kayıplarının artmasına neden olur.

GÖÇÜ ÖNLEMENİN YOLLARI

 • Kırsaldaki iş imkanlarının geliştirilmesi
 • Tarımda sulama olanaklarının artırılması
 • Besi ve ahır hayvancılığının kırsalda yaygınlaştırılması
 • Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerine dayalı sanayi kollarının geliştirilmesi.
 • Eğitim, sağlık ve sosyal imkanların kırsalda artırılması.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz