Dünya’da Nüfus Artış Hızı

Bunu Paylaş:

DOĞAL NÜFUS ARTIŞI: Doğum ve ölümlerin birbirine oranlanması.

GERÇEK NÜFUS ARTIŞI: Doğum, ölüm ve göç hareketleri ile değişen nüfusun birbirine oranlanmasıdır.

 • Dünyanın toplam nüfusu 7,43 milyar kişidir.
 • Asya kıtası 4,4 milyar kişi ile en kalabalık kıtadır.
 • Afrika (1,22 milyar) kıtasında doğurganlığın fazla olması Avrupa kıtasını geçmesine neden olmuştur.
 • Avrupa (739 milyon)
 • Kuzey Amerika (579 milyon)
 • Güney Amerika (423 milyon) doğum oranları fazladır.
 • Okyanusya (39,9 milyon) en az nüfusa sahip kıtadır.
 • Dünya nüfus artış hızı 1965 yılına kadar inişli çıkışlı bir şekilde ilerlemiştir.
 • 1970 yılından sonra Dünya’da nüfus artış hızı doğum oranlarının azalması yüzünden sürekli azalmıştır.

Dünya’daki Nüfus Artışında Sıçrama Dönemleri ve Nedenleri

 • İnsanlık tarihi boyunca nüfusun hızla arttığı 3 büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır bunlar;
  • Birinci sıçrama-> 2milyon yıl önce insanların alet yapmaları ile olmuştur.
  • İkinci sıçrama->000 yıl önce insanların yerleşik hayata geçmeleri, tarımla uğraşmaları ve hayvanları evcilleştirmeleri sonucunda olmuştur.
  • Üçüncü sıçrama-> Sanayi devrimi ile gerçekleşti. Tıptaki ilerlemeler, beslenme koşullarının daha iyi hale gelmesi, yaşam standartlarındaki yükselmeler ölüm oranlarının düşerek büyük bir nüfus sıçraması olmasına neden olmuştur. Üçüncü sıçramada Sanayi devriminin yaşanması yüzünden Avrupa’daki nüfus artışı diğer tüm kıtalardan daha fazla olmuştur.

Nüfus Artış Hızını Etkileyen Faktörler

 • Sağlık alanındaki gelişmeler
 • Beslenme ve yaşam koşullarının iyileşmesi
 • Ölümlerin azalması
 • Nüfus planlamalarının yapılması
 • Savaşların azalması
 • Gelişmemiş ülkelerdeki doğum oranlarının yüksek olması
 • Ekonomik ve sosyal şartların iyileşmesi
 • Kadınların iş hayatında girmesi

Nüfus Artış Hızının Olumsuz Sonuçları

 • Kalkınma hızını yavaşlatır.
 • İşsizlik artar-> Bağımlı nüfus artar
 • Doğal kaynakların tüketimi artar
 • Tüketim artar
 • Kişi başına düşen milli gelir azalır.
 • Şehirleşme hızı artar
 • İç ve dış göçler artar
 • Konut sıkıntısı artar
 • Eğitim ve sağlık hizmetleri aksar
 • Çevre kirliliği artar
 • Demografik yatırımlar artar (Demografik yatırım: Nüfusa bağlı yatırımlardır. Okul, Hastane, Yol vb..)
 • Kalkınma hızı azalır.
 • İhracat azalır, ithalat artar

Nüfus Artış Hızının Olumlu Sonuçları

 • Mal ve hizmetlere talep artar
 • Piyasa genişler ve yeni yatırım sahaları açılır
 • Yeni endüstri kolları oluşur, ekonomik çeşitlilik artar
 • Yeni iş sahaları oluşur
 • Vergi gelirleri artar
 • Askeri güç artar
 • İşçi ücretleri ucuzlar (Ör; Çin)

Gelişmiş ülkelerde;

 • Nüfus artış hızı düşük olur
 • Nüfusun ikiye katlanma süresi uzun olur
 • Genç nüfus az yaşlı nüfus fazla olur
 • İş gücü temini zorlaşır
 • Sosyal sigorta giderleri artar

Geri kalmış ülkelerde;

 • Doğum oranı fazla olur
 • Nüfus artış hızı yüksek olur
 • Nüfusun ikiye katlanma süresi kısa olur

 

 

Content Protection by DMCA.com
Bunu Paylaş:

Ahmet Burak Kargı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2005 mezunu. Mersin'de yaşıyor. COĞRAFYA öğretmeni.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir